Varje söndag möts människor från olika bakgrund, ålder och livssituation för att dela gemenskap, be, sjunga lovsång och lyssna till undervisning. Våra gudstjänster är öppna för alla oavsett tro och livssituation.

Barn från 3 år och uppåt har sin egen gudstjänst med åldersanpassat innehåll, men innan barnen går till sina samlingar inleder vi tillsammans med alla åldrar. 

Gudstjänsten börjar 11.00 och avslutas med gott fika till bra pris!