Barnen är viktiga och livfulla. De tar plats, hörs och syns. Precis så vill vi ha det hos oss på Skatten!
På söndagar, i samband med våra gudstjänster, bjuder vi in alla barn från 3 till 12 år till Skatten.
Varje vecka har barnen sin egen gudstjänst, lek, gemenskap och olika aktiviteter. Alltid anpassat efter barnets ålder.

Vi erbjuder en varm och trygg miljö där alla barn kan få vara sig själva och känna sig som hemma. Vi tror att barnen har en särskild plats nära Guds hjärta.

Jesus står på barnens sida – det vill vi också göra!

Vi tror på dig som är ung, vi vill ställa oss på din sida och tillsammans med dig möta de utmaningar som du möter.

Just nu i Tyresö Pingstkyrka så har vi fredagssamlingar för dig mellan 10-13 år, 19.00-21.00. Här kan du hitta nya vänner, ställa viktiga frågor om livet och få undervisning ur Bibeln. Vi vill erbjuda en varm gemenskap med ett tydligt budskap om Jesus Kristus.

Vi har även tillfällen då äldre tonåringar möts. För mer info om det. Gå med i facebook-gruppen: UP Tyresö

Välkommen! 

Välkommen till just Dig som kommit lite längre på livsvandringen. Vi önskar att vår verksamhet ska vara något som ger mersmak, något som man längtar till. 

Varje senior ska känna sig välkommen i en varm och skön miljö där också respekten för individen och våra olikheter är viktig. Vi vill möta nya människor, bygga relationer och finnas till hands i livets olika situationer.

Vi vill att varje senior skall känna sig trygg och sedd i en miljö där man trots ålder, får plats att växa och utvecklas.

Seniorarbetet innehåller:

  • Café träffpunkten med sång och musik, gudstjänster, föredrag och gemenskap kring kaffeborden.

  • Besök på servicehus och äldreboenden där vi medverkar med gudstjänster och andakter.

Ansvarig för seniorarbetet: Sven Erik Johansson och Ingvar Hellberg

Varje söndag möts människor från olika bakgrund, ålder och livssituation för att dela gemenskap, be, sjunga lovsång och lyssna till undervisning. Våra gudstjänster är öppna för alla oavsett tro och livssituation.

Barn från 3 år och uppåt har sin egen gudstjänst med åldersanpassat innehåll, men innan barnen går till sina samlingar inleder vi tillsammans med alla åldrar. 

Gudstjänsten börjar 11.00 och avslutas med gott fika till bra pris!

Vi tror att bibelns ord och budskap kan hjälpa oss i våra liv och leda oss rätt. Därför vill vi satsa tid på att läsa, studera och samtala om bibeln för att hela tiden upptäcka mer av vad Gud har för oss. 

Under någon eller några perioder varje år så försöker vi erbjuda några veckors kvällsbibelskola, där vi möts onsdagskvällar med start 18.30 och avslut 20.00.

För mer information om kvällsbibelskolan, vilka datum den äger rum och vilka ämnen som behandlas, gå till kalendern som uppdateras kontinuerligt. 

På samma sätt erbjuder vi Alphakurser under några perioder varje år för dig som vill gå en kurs i grunderna för den kristna tron. Håll koll i kalendern för när nästa kurs startar!

Går även bra att maila till: pingstkyrkan@tyresopingst.se 

Masten LP-center är en lokal LP-verksamhet i samarbete med LP-verksamhetens Ideella Riksförening, som arbetar med missbruksvård på kristen grund. Masten LP-center är ett alternativ till missbruksvården i vårt samhälle med en tydlig kristen profil. Vi samarbetar med kommunens missbruksenhet, LP:s behandlingshem men även med och andra samarbetspartners. 

Ordinarie öppettider för LP-kontakten:
Måndag-fredag kl. 10:00-12:00

Arbetsträning:
Måndag-fredag kl. 9:00-13:00 efter personlig planering.

Personal
Föreståndare: Vakant
Medarbetare: Sören Persson
Tel: 08-447 72 20
E-post: lp@tyresopingst.se 
Bankgiro: 471-1727 
Frivilligarbetare: Därutöver arbetar ett antal medarbetare ideellt. 

Masten LP-center består av olika delar och kan bistå människor i olika skeden i livet. Det viktigaste målet är att ge människor möjlighet till befrielse från drogmissbruk och upprättelse i samhället till en hel människa; till ande, själ och kropp. 

Gemenskap
Här kan du få delta i en drogfri och avslappnad gemenskap där var och en är med och bidrar. Under kvällar och helger finns det möjlighet att delta i församlingens olika verksamheter och möten.

Kom för samtal eller gemenskap. Vi vill stödja dig som önskar få hjälp och motivation att sluta med droger och förändra livet. Alla är välkomna!

Öppenvård
Vi bedriver öppenvård i form av arbetsträning/sysselsättning och social träning anpassad efter individens behov. I Pingstkyrkans Second Hand-verksamhet finns möjlighet att utföra olika uppgifter så som transporter, sortering, reparationer, städning m.m. Här finns också en bra möjlighet till social träning och byggande av nya sociala nätverk.

Vi har gemensamma morgonsamlingar och möjlighet att delta i undervisning och motivation för ett drogfritt liv. Det ges även tillgång till enskilda samtal för utveckling och stöd. Den kristna människosynen ligger som grund för vår verksamhet. 

Vävstuga
En gren av vår arbetsträning består i vävstugan, där man kan få pröva på att väva mattor eller bordsdukar. Här får du råd och hjälp av kunnig personal. En möjlighet att i en trygg miljö få skapa och forma och samtidigt få tid för sig själv.

Kontaktverksamhet
Kontaktverksamhet bedrivs genom ÖppetHus-verksamhet och fältarbete, där människor motiveras och stöttas till att förändra sitt liv. Här ges även stöd i kontakter med myndigheter, sjukvård m.m.

Vår historia
2001 startade Tyresö Pingstkyrka LP-kontakten i Tyresö - missbruksvård på kristen grund för hela människan för hela livet - ÖppetHus-verksamhet, fältarbete, uppsökande verksamhet samt kontaktmöten. 

Vår sociala verksamhet har utvecklats och växt. För att kunna utnyttja lokaler och personal på ett mera effektivt sätt har vi, sedan 2010, integrerat LP- och Second hand-verksamheterna i nya och mera ändamålsenliga lokaler.  

Gud älskar hela världen - därför jobbar vi internationellt

Tyresö pingstkyrka ligger strax utanför Stockholm, men vill göra sitt bidrag till att omfamna hela världen. En del kallar det mission, andra internationellt arbete. Gud älskar alla människor och vill deras bästa. Vår kallelse är att kanalisera den kärleken genom konkret handling. Läs mer om vad vi gör. Och varför vi gör det. Och hur just du kan vara med och göra världen bättre. 


LÄNK SOM FÖR EN TILL MER SPECIFIK INFO
Församlingsplantering i St Petersburg
Sociala insatser via Second Hand PMU

 Pingstkyrkans Second Hand, Tyresö

Välkommen att fynda i vår butik och därmed hjälpa andra. Genom att handla och skänka varor bidrar du också till ett mer hållbart samhälle. Allt överskott går till vårt hjälparbete i närområdet och ut över världen. Vi samarbetar med PMU – Pingstmissionens Utvecklingssamarbete och andra kända organisationer. Vi är noga med att de medel vi förmedlar verkligen når fram.

Hitta hit
Butik
: Bollmora Gårdsväg 6
Inlämning: Bollmora Gårdsväg 4

Öppettider
Tisdagar 15-18

Lördagar 10-14

Vi tar tacksamt emot alla slags varor med några undantag. Allt ska vara helt, rent, funktionellt och användbart. Genom att lämna saker hos oss bidrar du till en bättre värld med mindre slöseri och ger ditt bidrag till de som har det sämre ställt i vår värld. 

Vad vi inte tar emot: Pianon, tjock-TV, bilbarnstolar, inbundna romaner och deckare utgivna före år 2015.

Hämtning: Möbler och andra skrymmande saker hämtar vi gratis efter överenskommelse. Boka på 08-712 90 12.
Hemkörning: av möbler och andra skrymmande saker mot en avgift av 400 kr inom närområdet (Tyresö, Haninge, Älta)
Betalning i vår butik: Vi tar kort, swish och kontanter. Varor säljs i befintligt skick och priser är satt därefter. Ingen retur eller bytesrätt.

Ta en fika i vårt trevliga café.
Där kan du även boka tid med jourhavande pastor för samtal.

Petterboda - Tyresö kommuns kretsloppscentral: Här finns en speciell inlämningscontainer (märkt Second Hand) där mindre skrymmande varor kan lämnas. 

Kontakt
Besöksadress: Bollmora Gårdsväg 6, 135 39 Tyresö   
Telefon: 08-712 90 12
Hemsida: www.masten.st
E-post: secondhand@tyresopingst.se
Bankgiro: 471-1727
Swish: 123 629 97 54

Personal
Föreståndare: Solveig Sidblad
Telefon: 08-457 09 58
Biträdande föreståndare: Sören Persson
Transport och logistik: Glenn Kruse
Vaktmästare och kontor: Ali Mohammadi, Helena Lundström

Frivilliga medarbetare:  ca 70 volontärer arbetar ideellt med att sortera, värdera, prismärka, ställa ut, sälja, hämta och lämna varor, sophantering, administration m m. Utan alla dessa, med en mångfald kompetenser, skulle inte verksamheten kunna fungera. Önskas kontakt med någon av dessa - sker det via föreståndaren.


Vår historia
Det är främst omtanken och kärleken till medmänniskor i nöd som är vår drivkraft. Second Hand började som en humanitär hjälp till Lettland i början av 1990-talet under namnet Lettlandshjälpen. Utöver insatser i Lettland har vi också gjort insatser bl a i Estland, Ukraina, Vitryssland, Östra Karelen (Ryssland), Mellanöstern och Brasilien. Vår historia finns dokumenterad i boken Kom över och hjälp oss av Tor Carlid som gavs ut i samband med vårt 20-årsjubileum 2011.

Tidigare förmedlade vi i första hand hjälp i form av kläder, mat, medicin, utrustning av olika slag, byggmaterial m m. Idag hjälper vi främst genom ekonomiska bidrag till väl etablerade hjälporganisationer. Vårt överskott går till bl a katastrofhjälp, fattigdomsbekämpning, utbildning, hälsa. Vi arbetar också i vårt eget närområde - behövande i Tyresö.