Barnen är viktiga och livfulla. De tar plats, hörs och syns. Precis så vill vi ha det hos oss på Skatten!
På söndagar, i samband med våra gudstjänster, bjuder vi in alla barn från 3 till 12 år till Skatten.
Varje vecka har barnen sin egen gudstjänst, lek, gemenskap och olika aktiviteter. Alltid anpassat efter barnets ålder.

Vi erbjuder en varm och trygg miljö där alla barn kan få vara sig själva och känna sig som hemma. Vi tror att barnen har en särskild plats nära Guds hjärta.

Jesus står på barnens sida – det vill vi också göra!

Annons cafe träffpunkten Okt - 5.jpg

Välkommen till just dig som kommit lite längre på livsvandringen. Vi önskar att vår verksamhet ska vara något som ger mersmak, något som man längtar till. 

Varje senior ska känna sig välkommen i en varm och skön miljö där också respekten för individen och våra olikheter är viktig. Vi vill möta nya människor, bygga relationer och finnas till hands i livets olika situationer.

Vi vill att varje senior skall känna sig trygg och sedd i en miljö där man trots ålder, får plats att växa och utvecklas.

Seniorarbetet innehåller:

  • Café träffpunkten med sång och musik, gudstjänster, föredrag och gemenskap kring kaffeborden.

  • Besök på servicehus och äldreboenden där vi medverkar med gudstjänster och andakter.

Ansvarig för seniorarbetet: Sven Erik Johansson och Ingvar Hellberg

Varje söndag möts människor från olika bakgrund, ålder och livssituation för att dela gemenskap, be, sjunga lovsång och lyssna till undervisning. Våra gudstjänster är öppna för alla oavsett tro och livssituation.

Barn från 3 år och uppåt har sin egen gudstjänst med åldersanpassat innehåll, men innan barnen går till sina samlingar inleder vi tillsammans med alla åldrar. 

Gudstjänsten börjar 11.00 och avslutas med gott fika till bra pris!

Vi tror att bibelns ord och budskap kan hjälpa oss i våra liv och leda oss rätt. Därför vill vi satsa tid på att läsa, studera och samtala om bibeln för att hela tiden upptäcka mer av vad Gud har för oss. 

Under någon eller några perioder varje år så försöker vi erbjuda några veckors kvällsbibelskola, där vi möts onsdagskvällar med start 18.30 och avslut 20.00.

För mer information om kvällsbibelskolan, vilka datum den äger rum och vilka ämnen som behandlas, gå till kalendern som uppdateras kontinuerligt. 

På samma sätt erbjuder vi Alphakurser under några perioder varje år för dig som vill gå en kurs i grunderna för den kristna tron. Håll koll i kalendern för när nästa kurs startar!

Går även bra att maila till: pingstkyrkan@tyresopingst.se 

 VAD ÄR ALPHA?

Alphakursen är till för alla som vill fundera och

reflektera kring livet och dess mening. Det är en

plats där människor kan komma och koppla av,

äta, lyssna och dela sina tankar.

VEM ÄR ALPHA FÖR?

Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för

människor som inte är vana kyrkobesökare.

HUR SER EN ALPHAKVÄLL UT?

Vanligtvis består en Alphakurs av tre delar. Varje träff inleds

med en måltid eller någon annan form av förfriskning.

Därefter hålls ett föredrag, antingen muntligt eller via film,

utifrån livets frågor och kristendomens svar. Slutligen är det

dags för samtal i smågrupper där varje deltagare kan

ställa frågor och bidra med sina åsikter.

HUR ÄR EN ALPHAKURS UPPLAGD?

Kursen kommer pågå under nio onsdagar samt en

lördag från morgon till eftermiddag. Exempel på ämnen

som tas upp: ‘Vem är Jesus?’, ‘Hur ska jag kunna tro?’och

’Vad ska jag med kyrkan till?’.

Varje kväll börjar 18.30 och håller på fram till ungefär

21.00.

HUR MYCKET KOSTER KURSEN?

Alphakursen kostar 350 kr för hela terminen, i det priset

ingår mat varje onsdag samt på lördagen.

NÄR ÄR NÄSTA KURSSTART och VART?

Alpha - en grundkurs i Kristen tro

Onsdagar: 18 sep - 23 okt 2019

18:30-21:00 samt

Lördag: 1 lördag i oktober

Tyresö Pingstkyrka - Bollmoravägan 121, 13546 Tyresö

KONTAKT

Tyresö LP-center är en lokal LP-verksamhet i samarbete med LP-verksamhetens Ideella Riksförening, som arbetar med missbruksvård på kristen grund. Vi är ett alternativ till missbruksvården i vårt samhälle med en tydlig kristen profil. Vi samarbetar med kommunens missbruksenhet, LP:s behandlingshem men även med och andra samarbetspartners. 

Ordinarie öppettider för LP-kontakten:
Måndag-fredag kl. 10:00-12:00

Arbetsträning:
Måndag-fredag kl. 9:00-13:00 efter personlig planering.

Personal
Föreståndare: Sören Persson
Medarbetare: Glenn Kruse
Tel: 076-547 09 95
E-post: lp@tyresopingst.se 
Bankgiro: 471-1727 
Frivilligarbetare: Därutöver arbetar ett antal medarbetare ideellt. 

Tyresö LP-center består av olika delar och kan bistå människor i olika skeden i livet. Det viktigaste målet är att ge människor möjlighet till befrielse från drogmissbruk och upprättelse i samhället till en hel människa; till ande, själ och kropp. 

Gemenskap
Här kan du få delta i en drogfri och avslappnad gemenskap där var och en är med och bidrar. Under kvällar och helger finns det möjlighet att delta i församlingens olika verksamheter och möten.

Kom för samtal eller gemenskap. Vi vill stödja dig som önskar få hjälp och motivation att sluta med droger och förändra livet. Alla är välkomna!

Öppenvård
Vi bedriver öppenvård i form av arbetsträning/sysselsättning och social träning anpassad efter individens behov. I Pingstkyrkans Second Hand-verksamhet finns möjlighet att utföra olika uppgifter så som transporter, sortering, reparationer, städning m.m. Här finns också en bra möjlighet till social träning och byggande av nya sociala nätverk.

Vi har gemensamma morgonsamlingar och möjlighet att delta i undervisning och motivation för ett drogfritt liv. Det ges även tillgång till enskilda samtal för utveckling och stöd. Den kristna människosynen ligger som grund för vår verksamhet. 

Vävstuga
En gren av vår arbetsträning består i vävstugan, där man kan få pröva på att väva mattor eller bordsdukar. Här får du råd och hjälp av kunnig personal. En möjlighet att i en trygg miljö få skapa och forma och samtidigt få tid för sig själv.

Kontaktverksamhet
Kontaktverksamhet bedrivs genom ÖppetHus-verksamhet och fältarbete, där människor motiveras och stöttas till att förändra sitt liv. Här ges även stöd i kontakter med myndigheter, sjukvård m.m.

Vår historia
2001 startade Tyresö Pingstkyrka LP-kontakten i Tyresö - missbruksvård på kristen grund för hela människan för hela livet - ÖppetHus-verksamhet, fältarbete, uppsökande verksamhet samt kontaktmöten. 

Vår sociala verksamhet har utvecklats och växt. För att kunna utnyttja lokaler och personal på ett mera effektivt sätt har vi, sedan 2010, integrerat LP- och Second hand-verksamheterna i nya och mera ändamålsenliga lokaler.  

Gud älskar hela världen - därför jobbar vi internationellt

Tyresö pingstkyrka ligger strax utanför Stockholm, men vill göra sitt bidrag till att omfamna hela världen. En del kallar det mission, andra internationellt arbete. Gud älskar alla människor och vill deras bästa. Vår kallelse är att kanalisera den kärleken genom konkret handling. Läs mer om vad vi gör. Och varför vi gör det. Och hur just du kan vara med och göra världen bättre. 


LÄNK SOM FÖR EN TILL MER SPECIFIK INFO
Församlingsplantering i St Petersburg
Sociala insatser via Second Hand PMU

 Rum för Helande

Om du är:

• sjuk • nedstämd • går igenom en livskris!

Vi på ”Rum för helande” Tyresö,

som är ett samarbete mellan

Pingstkyrkan Tyresö och

Tyresö Frikyrkoförsamling,

erbjuder förbön i samtalsteam.

I samtalen råder tystanadsplikt.

  • Vi erbjuder förbön kl. 19-20

  • Torsdagen 24 okt samt 28 nov 2019

Ring och boka tid hos omsorgspastor: Lalle Ericson

Tala in på telefonsvararen eller
skicka ett sms så hör jag av mig.
Avlyssnas dagligen

Vänligen //Lalle

Kontakt

Pingstkyrkan Tyresö

Telefon

073 821 91 75

Epost

rumforhelande@tyresopingst.se

Vi tror på dig som är ung, vi vill ställa oss på din sida och tillsammans med dig möta de utmaningar som du möter.

Just nu i Tyresö Pingstkyrka så har vi fredagssamlingar:

DoJ fredag 13 sep. vi träffas i Alby för att grilla, köra lekar,
ta reda på lite bra överlevnadsknep för skogen.
Vi träffas i Alby 19.00, behöver du skjuts träffas vi 18:40 vid kyrkan.


DoJ för dig mellan 10-14 år, 19.00-21.00.
SALT för dig från 14 år med drop in från 20.30 -

Här kan du hitta nya vänner, ställa viktiga frågor om livet och få undervisning ur Bibeln.
Vi vill erbjuda en varm gemenskap med ett tydligt budskap om Jesus Kristus.

Välkommen! 

Masten - En mötesplats för alla, mitt i hjärtat av Tyresö.
Människor från olika kultur och bakgrund träffas över en kopp kaffe eller tar ett varv
och fyndar i vår second hand shop.

Öppetider:
Tisd: 15-18
Lörd: 10-14