Masten LP-center är en lokal LP-verksamhet i samarbete med LP-verksamhetens Ideella Riksförening, som arbetar med missbruksvård på kristen grund. Masten LP-center är ett alternativ till missbruksvården i vårt samhälle med en tydlig kristen profil. Vi samarbetar med kommunens missbruksenhet, LP:s behandlingshem men även med och andra samarbetspartners. 

Ordinarie öppettider för LP-kontakten:
Måndag-fredag kl. 10:00-12:00

Arbetsträning:
Måndag-fredag kl. 9:00-13:00 efter personlig planering.

Personal
Föreståndare: Vakant
Medarbetare: Sören Persson
Tel: 08-447 72 20
E-post: lp@tyresopingst.se 
Bankgiro: 471-1727 
Frivilligarbetare: Därutöver arbetar ett antal medarbetare ideellt. 

Masten LP-center består av olika delar och kan bistå människor i olika skeden i livet. Det viktigaste målet är att ge människor möjlighet till befrielse från drogmissbruk och upprättelse i samhället till en hel människa; till ande, själ och kropp. 

Gemenskap
Här kan du få delta i en drogfri och avslappnad gemenskap där var och en är med och bidrar. Under kvällar och helger finns det möjlighet att delta i församlingens olika verksamheter och möten.

Kom för samtal eller gemenskap. Vi vill stödja dig som önskar få hjälp och motivation att sluta med droger och förändra livet. Alla är välkomna!

Öppenvård
Vi bedriver öppenvård i form av arbetsträning/sysselsättning och social träning anpassad efter individens behov. I Pingstkyrkans Second Hand-verksamhet finns möjlighet att utföra olika uppgifter så som transporter, sortering, reparationer, städning m.m. Här finns också en bra möjlighet till social träning och byggande av nya sociala nätverk.

Vi har gemensamma morgonsamlingar och möjlighet att delta i undervisning och motivation för ett drogfritt liv. Det ges även tillgång till enskilda samtal för utveckling och stöd. Den kristna människosynen ligger som grund för vår verksamhet. 

Vävstuga
En gren av vår arbetsträning består i vävstugan, där man kan få pröva på att väva mattor eller bordsdukar. Här får du råd och hjälp av kunnig personal. En möjlighet att i en trygg miljö få skapa och forma och samtidigt få tid för sig själv.

Kontaktverksamhet
Kontaktverksamhet bedrivs genom ÖppetHus-verksamhet och fältarbete, där människor motiveras och stöttas till att förändra sitt liv. Här ges även stöd i kontakter med myndigheter, sjukvård m.m.

Vår historia
2001 startade Tyresö Pingstkyrka LP-kontakten i Tyresö - missbruksvård på kristen grund för hela människan för hela livet - ÖppetHus-verksamhet, fältarbete, uppsökande verksamhet samt kontaktmöten. 

Vår sociala verksamhet har utvecklats och växt. För att kunna utnyttja lokaler och personal på ett mera effektivt sätt har vi, sedan 2010, integrerat LP- och Second hand-verksamheterna i nya och mera ändamålsenliga lokaler.