Annons cafe träffpunkten Okt - 5.jpg

Välkommen till just dig som kommit lite längre på livsvandringen. Vi önskar att vår verksamhet ska vara något som ger mersmak, något som man längtar till. 

Varje senior ska känna sig välkommen i en varm och skön miljö där också respekten för individen och våra olikheter är viktig. Vi vill möta nya människor, bygga relationer och finnas till hands i livets olika situationer.

Vi vill att varje senior skall känna sig trygg och sedd i en miljö där man trots ålder, får plats att växa och utvecklas.

Seniorarbetet innehåller:

  • Café träffpunkten med sång och musik, gudstjänster, föredrag och gemenskap kring kaffeborden.

  • Besök på servicehus och äldreboenden där vi medverkar med gudstjänster och andakter.

Ansvarig för seniorarbetet: Sven Erik Johansson och Ingvar Hellberg